ادارات دولتی
قابل توجه شوراهای اسلامی و دهیاری های روستاهای رستاق 18 بهمن 1398

قابل توجه شوراهای اسلامی و دهیاری های روستاهای رستاق

رستاق نیوز - شوراهای اسلامی روستاهای رستاق می توانند عملکرد یکساله خود را در پایگاه اطلاع رسانی رستاق منتشر کنند.