اتولگ بازی
معرفی بازی های بومی و محلی در رستاق ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

معرفی بازی های بومی و محلی در رستاق

رستاق نیوز - با توجه به نزدیکی نوروز 99  دو مورد از معروفترین بازی های بومی و محلی رستاق را معرفی می کنیم .