استاندار محترم و ورزش دوست جناب آقای دکتر طالبی لطفا پیگیری کنید چرا ورزشگاه فوتبال ساحلی ابراهیم آباد رستاق که یک سالی است بچه ها در آن تمرین می کنند آب آشامیدنی ندارد؟ ورزشکاری از ابراهیم آباد

استاندار محترم و ورزش دوست جناب آقای دکتر طالبی لطفا پیگیری کنید

چرا ورزشگاه فوتبال ساحلی ابراهیم آباد رستاق که یک سالی است بچه ها در آن تمرین می کنند آب آشامیدنی ندارد؟

ورزشکاری از ابراهیم آباد