رستاق نیوز – دومین جلسه ساماندهی حمل و نقل عمومی مسیر یزد به اشکذر با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، نماینده سازمان اتوبوس رانی یزد و حومه، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر و عضو شورای اسلامی شهر زارچ برگزار شد.

به گزارش رستاق نیوز فرماندار اشکذر در دومین جلسه ساماندهی حمل و نقل عمومی مسیر یزد به اشکذر از واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان در مناطق مختلف صورت خواهد گرفت.

” هادی هادی نسب ” در از واگذاری ناوگان حمل و نقل عمومی شهرستان به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان در مناطق مختلف صورت خواهد گرفت.

وی  بر حضور منظم رانندگان در این محور جهت رضایت بخشی شهروندان و استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی تاکید و اظهار داشت: رانندگان موظف هستند  در قالب بخش خصوصی که در این زمینه معرفی می گردد، نسبت به دریافت پروانه بهره برداری از شهرداری اشکذر اقدام نمایند.

هادی نسب  با بیان اینکه نصب جی پی اس، به نظارت هر چه بهتر اتوبوس های این مسیر کمک کند، ادامه داد: این نظارت باعث می شود اطلاعات حرکت دقیق اتوبوس های عمومی ثبت و نظم و انضباط حکم فرما شود و تردد رانندگان در این مسیر به بهترین شکل مدیریت شود.

در این جلسه در خصوص واگذاری حمل و نقل عمومی مسیر یزد به اشکذر به بخش خصوصی بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید با رعایت ضوابط قانونی، شرکت منتخب در این زمینه معرفی گردد.