رستاق نیوز - با توجه به نزدیکی نوروز 99  دو مورد از معروفترین بازی های بومی و محلی رستاق را معرفی می کنیم .

به گزارش رستاق نیوز اتوک کلی ، هفت سنگ ، گردو بازی ، اتولک بازی ، تیله بازی ، میون بازی ، لی لی بازی و… را می توان از مهمترین بازی های بومی و محلی رستاق نام برد .

 اتوک‌کلى

ملزومات : یک قطعه چوب کوچک (کلی ) ، یک چوب بزرگ تر برای ضربه زدن ( کلی ) ، بازیکنان

بازیکنان به دو گروه مساوى تقسیم مى‌شوند. گروه شروع‌کننده در نقطه ی شروع که ابتداى زمین بازى (بالا) است، مستقر مى‌شود و افراد گروه دیگر در محوطه ی زمین بازى به‌طور پراکنده قرار مى‌گیرند. چوب کوچک (کلی) را روى دو سنگ موازى هم و یا روى چاله ی  حفرشده‌اى مى‌گذارند و یکى از نفرات گروه بالا به‌ترتیب با ” اتوک” (چوب بزرگ) به زیر کلى مى‌زند تا کمى بلند شود، سپس با ضربه‌اى محکم آن را به‌طرف پائین زمین پرت مى‌کند. اگر گروه پائین بتوانند کلى را در هوا بل بگیرند، جاى دو گروه عوض مى‌شود و در غیر این‌صورت گروه پائین کلى را از هر جا که بر زمین افتاده برداشته و آن را به‌طرف اتوک که کنار دو سنگ گذاشته شده، پرتاب مى‌کنند، که در صورت اصابت جاى دو گروه عوض مى‌شود .

هفت سنگ

ملزومات : گوی پارچه ای ، ۷ پاره سنگ ، بازیکنان

بازیکنان دردوگروه رقیب دراین بازی شرکت می کنند. یک گروه شروع کننده بازی است ۷ سنگ را به صورت قائم برروی هم می چینند و یکی از نفرات گروه شروع کننده از فاصله تعیین شده سنگ ها را هدف قرار می دهد ، درپشت سنگ ها نیز یکی از نفرات گروه رقیب می ایستد اگر گوی به سنگ ها برخورد کند و سنگ ها از روی هم بریزد عملا بازی شروع شده و می بایست گوی را بردارد و با پاس کاری به هم تیم های خود،  نفرات تیم رقیب را با گوی بزنند هر فرد که گوی به وی اصابت کند اصلاحا می سوزد و باید کناری بایستد در همین روال بازیکنان شروع کننده سعی دارند سنگهارا دوباره به حالت اول روی هم ردیف بچیند . اگر همه افراد گروه شروع کننده می سوختند و نمی توانستند سنگ ها را بچینند گروه رقیب پیروز میدان بود و اگر برعکس گروه رقیب نمی توانست افراد را مورد هدف قراردهد و بعضا گوی را به درستی پاس کاری کنند گروه مقابل از فرصت استفاده می کرد و سنگ ها را دوباره می چید و برنده بازی بود .

در دهه های گذشته هفت سنگ در قلعه عزاباد با کوچه های تنگ و درگاه های پرشمار عرصه های یکی از جذابترین هفت سنگ ها درایام نوروز و تعطیلات تابستانی بود .

گردو بازی ، تیله بازی ، اتولک بازی ، قلم بازی ، میون بازی ، لی لی بازی و …. از دیگر بازی های بود که در دوران کودکی ما رواج داشت و اکنون در خاطرات بایگانی شده است .

  • نویسنده : محمدرضا قانع عزآبادی
  • منبع خبر : رستاق نیوز