به گزارش رستاق نیوز وبه نقل از دهیار روستای شرف آباد ، معابر و اماکن عمومی روستا جهت مقابله با بیماری کرونا برای چهارمین بار طی روزهای گذشته با همکاری شورا و دهیاری روستا گندزدایی وضدعفونی گردید.  

به گزارش رستاق نیوز وبه نقل از دهیار روستای شرف آباد ، معابر و اماکن عمومی روستا جهت مقابله با بیماری کرونا برای چهارمین بار طی روزهای گذشته با همکاری شورا و دهیاری روستا گندزدایی وضدعفونی گردید.

 

  • نویسنده : محمدمزیدی