روابط عمومی بخشداری مرکزی اشکذر از کشاورزان و گلخانه داران خواست تمهیدات لازم را برای مقابله با سرما فراهم کنند.

با عنایت به اطلاعیه صادره از سازمان هواشناسی کشور و افزایش حامل های انرژی که همراه با ادامه فعالیت سامانه بارشی به صورت برف و باران خواهد بود از کلیه کشاورزان و گلخانه داران تقاضا می شود تمهیدات لازم جهت هرگونه بروز حوادث احتمالی معمول نمایند .