رستاق نیوز - رئیس ستاد انتخابات شهرستان یزد: نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک را اعلام کرد.

به گزارش رستاق نیوز سیدمحمد رستگاری شنبه شب در گفت وگو با ایرنا  افزود: به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک می رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی جمع آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه بیش از ۱۷۱ هزار نفر یود.
رستگاری ادامه داد: بیشترین تعداد رای را محمد صالح جوکار فرزند باقر با تعداد ۱۰۵۵۴۹ رای کسب کرد که به عنوان منتخب  مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
فرماندار شهرستان یزد اظهار داشت: نفرات بعدی به ترتیب احمدرضا فقیه خراسانی با ۵۸۶۳ رای، بی بی زهرا مدرسی ۴۳۱۹ رای، فاطمه حقیرالسادات با ۳۱۹۸ رای، محمد مهدی شاکری ۱۹۲۵ رای، محمد میرشمس ۱۵۴۶ رای، سید عبدالله طباطبایی ۱۴۱۴ رای، محبوبه زارع باغ بیدی ۱۳۹۵ رای، زهرالسادات حیدری خورمیزی ۱۱۹۸ رای، محمد کمالی دربرزی ۱۱۶۶ رای، مجید عادلی با ۱۱۵۶ رای، این تعداد آراء را به خود اختصاص دادند.
رستگاری ادامه داد: علی یزدانی با تعداد ۱۱۲۴ رای، محمد خدامیان ندوشن با ۱۰۸۲ رای، علی اکبر ابدی ۱۰۲۰ رای، سیدابراهیم حسینی ۹۹۱ رای، رضا تابش ۹۲۳ رای، محمد ابویی ۹۱۱ رای، اکبر قاسمی خلف بادام با ۸۹۵ رای، هادی هرمان با ۸۵۶ رای، محمد باقری زاده ۶۷۸ رای، علی غیاث ندوشن با ۶۶۲ رای، بی بی فاطمه وطن خواه تفتی ۶۰۹ رای، سید مصطفی موسوی ۵۸۲ رای در این دوره از انتخابات این تعداد آراء به دست آوردند.
رئیس هیات اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان یزد و اشکذر افزود: مهدی فاتحی نیا با ۵۵۷ رای، محمد حسین شریفی ۵۲۰ رای، رضا طاهری ۵۱۹ رای، محسن رضایی حسن آباد با ۴۵۴ رای، ایمان وحیدی خباز با ۴۵۲ رای، محسن نوفرد با ۴۴۲ رای، فرزاد فرازی با ۴۱۷ رای، محمد مهدی مشاهیری ۳۹۹ رای، محسن رضایی ابرندآبادی با ۳۹۱ رای، حسین گلستان پور با ۳۷۷ رای، حسین حاجی حسینی رکن آبادی با ۳۶۱ رای، محمدعلی قانع با ۳۴۴ رای، علی دهقان بنادکی ۳۳۹ رای، کبری احمدی با ۳۳۵ رای، سعید مطهری با ۳۲۷ رای، محمد جواد مهرعلی با ۳۰۱ رای، احمد میرعلی بیداخویدی ۲۸۸ رای، علی غلامی جوادیه ۲۷۴ رای، غلامرضا خاکپور مروستی ۲۴۶ رای، علیرضا کریمی ۲۴۰ رای، حجت مشهدی موتاب با ۲۲۵ رای، مرتضی شکیبا فر با ۲۰۰ رای و مهدی دهقان طزرجان با کسب ۱۹۸ رای در ادامه این لیست قرار دارند.
وی ادامه داد: عباسعلی شایان مقدم با تعداد ۱۹۳ رای، علی اکبر رحمانی شمسی با ۱۸۰ رای، علی مقیمی با ۱۶۴ رای، حمیدرضا روان بخش با ۱۳۵ رای، محمد جعفر مهرابی ۱۲۹ رای، محمدرضا حسینی بغدادآبادی با ۱۰۷ رای، علیرضا غنی زاده با تعداد ۱۰۵ رای ، محمدحسین ملک رضایی با ۸۳ رای و حسن منصوری با تعداد ۲۵ رای در ردیف های بعدی قرار دارند.
فرماندار شهرستان یزد گفت: در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این اسامی و به مدت دو روز هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان یزد برای قبول شکایات آماده می باشد.
رستگاری ادامه داد: به استناد تبصره های یک، دو و سه ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی، نام پدر ، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان یزد ابراز داشت: در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

  • منبع خبر : ایرنا