رستاق نیوز – خسارت بارش تگرگ 20 فروردین رستاق تا چند روز آینده جمع بندی و به ستاد بحران استانداری اعلام می شود

به گزارش رستاق نیوز کاظم مسروری فر گفت : در اثر بارش تگرگ بی سابقه در ۲۰فروردین ماه ۹۹در سه مرحله با مجموع ۳۰دقیقه خسارت قابل ملاحظه ای به بخش کشاورزی رستاق وارد گردید .

مسروری فر افزود : در بخش زراعی شامل ۱۵۰هکتار مزارع گندم ، یونجه،  ۶۰هکتار ، سبزی و صیفی (هندوانه) ۵۰هکتار و دربخش باغی ۱۲۰۰هکتار زیرکشت پسته دچار خسارت شده اند .

وی خسارات مزارع و باغات رستاق را از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد براورد کرد و گفت : دربخش گلخانه ای نیز ۶۰ هکتار دچار خسارت پارگی پلاستیک ودیواره پلی کربنات شده اند .

ایشان از کشاورزان خسارت دیده خواست برای بررسی میزان خسارت وتشکیل پرونده به شرکت بیمه اشکذر مراجعه نمایند

این مسئول خاطرنشان کرد : برآورد دقیق خسارت در روزهای آینده تهیه وبه مراجع مربوطه وستاد بحران استانداری اعلام خواهد شد.