رستاق نیوز - بقاع متبرکه و امامزادگان رستاق به علت پیشگیری از کرونا بسته شد .

 گزارش خبرنگار رستاق نیوز از حاجی آباد از بسته بودن امامزاده میرسید حسین حاجی آباد  به علت مقابله و پیشگیری با کرونا حکایت دارد و دراین بقعه متبرکه مراسمی برگزار نمی شود .

گزارش واصله از امامزاده سید حسین بندرآباد نیز حکایت از این دارد که ازامروز تا اطلاع ثانوی  وبا هدف مقابله با کرونا هیچ برنامه ای دراین بقعه متبرکه برگزار نمی شود