رستاق نیوز - دختران دبیرستانی شمسی رستاق با پارچه بافی سنتی آشنا شدند.

به گزارش رستاق نیوز جمعی از دانش آموزان دختر دبیرستان آمنه بیگم مجلسی ضمن بازدید از  کارگاه پارچه بافی سنتی در شمسی رستاق با نحوه پارچه بافی در قدیم آشنا شدند .

گفتنی است  در گذشته ای نه چندان دور با توجه به کشت پنبه در رستاق کارگاه های پارچه بافی سنتی در این منطقه رونق داشت و کلیه مراحل بافت پارچه از پنبه تا نخ و بافت پارچه در این کارگاه ها با نیروی محرکه انسان انجام می شد .

اضافه می نماید هرچند پارچه بافی از مشاغل زنانه در قدیم بود ولی بعضا مردان نیز به این کار و مشاغل  وابسته آن از جمله حلاجی ، رنگرزی و نخ ریسی ااشتغال داشتند.

شایان ذکر است داستان های نخ ریسی های شبانه زنان در چرخ ریسان که مهد فکلورها و داستان های عامیانه این منطقه است بسیار شنیدنی است .

  • منبع خبر : کانال آبادی شمسی