رستاق نیوز - شورا ی اسلامی و دهیاری عزآباد با هدف پیشگیری و مقابله با کورنا دراطلاعیه ای اهالی را به رعایت نکات ذیل سفارش کرده است .

شورا ی اسلامی و دهیاری عزآباد با هدف پیشگیری و مقابله با کورنا دراطلاعیه ای اهالی را به رعایت نکات ذیل سفارش کرده است .

بنا به توصیه وزارت بهداشت و کارشناسان امن ترین مکان برای مقابله با کورنا ماندن درخانه است پس حتی الامکان در منازل خود بمانید و بیرون آمدن از خانه را به حداقل برسانید .

برگزاری مراسم ، اجتماعات در مساجد و اماکن مذهبی تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد

سالن ورزشی شهید نظام الحسینی نیز تا اطلاع بعدی تعطیل خواهد بود .

اهالی از پذیرفتن میهمان به ویژه از شهرستان های آلوده اکید خوداری کنند .

اتباع خارجی از تردد در سطح آبادی به ویژه اماکن عمومی مانند نانوائی پرهیز کنند .

مردم نظارت کنند تا اتباع خارجی از دیگر مناطق به آبادی رفت و آمد نکنند و افاغنه ساکن در روستا نیز از پذیرفتن میهمان جدا خوداری کنند که با آنان برخورد خواهد شد .

از ورود دستفروشان و کسانی که ضایعات می خرند در روستا جلوگیری خواهد شد .

با توجه به ممنوعیت زباله گردی ، با افراد زباله گرد درروستا به شدت برخورد می شود .

از اهالی درخواست می شود برای سلامت خود و ساکنین علاوه بررعایت این دستورالعمل نسبت به نظارت همگانی و اجرای کامل آن نظارت مستمر داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا به شورا یا دهیاری اطلاع دهند .

شورای اسلامی عزآباد