رستاق نیوز - هادی هادی نسب گفت : شهروندان شهرستانی که عازم مسافرت شدند مدارک شناسایی آنها در ایستگاه های ورودی شهرستان گرفته شود و به مراکز بهداشتی و درمانی محل اقامت خود هدایت شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  فرماندار اشکذرگفت: متاسفانه عده ای از شهروندان شهرستان ضمن بی توجهی به توصیه های وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر عدم رفتن به مسافرت، باز هم  مسافرت در ایام نوروز را انتخاب کردند.

هادی هادی نسب اظهار داشت: طبق هماهنگی با ایستگاه های غربالگری در رستاق، اشکذر و خضرآباد مقرر گردید شهروندان شهرستانی که عازم مسافرت شدند مدارک شناسایی آنها در ایستگاه های ورودی شهرستان گرفته شود و به مراکز بهداشتی و درمانی محل اقامت خود هدایت شوند.

وی ادامه داد: این افراد در مراکز بهداشتی و درمانی محل اقامت خود مورد غربالگری قرار گرفته و چنانچه مشکلی نداشته باشند گواهی سلامت برای خانواده آنها صادر می شود که می توانند به ایستگاه های غربالگری مراجعه و با تحویل گواهی سلامت ، مدراک شناسایی خود را دریافت نمایند.

فرماندار خاطر نشان کرد: چنان چه مورد مشکوک به آلودگی بین خانواده های افرادی که تازه از مسافرت به شهرستان بازگشتند مشاهده شود، ضمن عدم تحویل مدارک شناسایی آنها، جهت طی کردن مراحل درمانی و قرنطینه به بیمارستان هدایت خواهند شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی فرمانداری اشکذر