رستاق نیوز – میوه تنظیم بازار شب عید در رستاق توزیع شد.

به گزارش رستاق نیوز کار توزیع میوه با نرخ تنظیم بازار از ساعتی پیش در رستاق آغاز شد.

این میوه ها که شامل سیب سرخ و زرد و پرتقال است از امروز به مدت سه روز در عامل میوه فروشی کریمی  جنب بانک ملت شرف آباد توزیع می شود.