رستاق نیوز – آب انبار هفت بادگیری حسین آباد رستاق از آثار دوره پهلوی اول است که با شماره 9137در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

به گزارش رستاق نیوز آب انبار حسین آباد به علت برخورداری از دو مخزن و دو ورودی جداگانه و هفت بادگیر در آب انبار های منحصر بفرد کشور به شمار می رود .

این آب انبار و آب انبار عصرآباد از نظر تعداد بادگیر در بین آب‎‎انبارهای کشور در رتبه‎‎ی اول قرار دارند و تنها آب‎‎انبارهای هفت بادگیری هستند که دارای دو مخزن هستند. ارتفاع بادگیرها حدود شش متر است و دارای چهار منفذ در هر ضلع هستند.

بادگیرها به شکل زیبایی بنا شده و قسمت فوقانی آنها با آجرهای شرفی و تزیینات دندانه موشی مزیّن شده است .

آب انبار حسین آباد رستاق درزمینی به مساحت یک هزار مترمربع احداث شده و دو مخزن در میانه این سازه در کنارهم قراردارند و بادگیرها اطراف خزینه را احاطه نموده اند .

آب انبار دارای دو ورودی جداگانه است که یکی به سمت قبله (جنوب غرب ) بازمی شود و مسلمان از آن آب برمی داشتند و دیگر ورودی که به (سمت شمال شرقی ) است و خاص استفاده اقلیت دینی زرتشتیان بوده است.

امروز ۱۲ اسفندماه که درمعیت قانعیان بخشدار مرکزی و حسینی عضو شورای حسین آباد برای تهیه گزارش به  این آب انبار مراجعه کردم خزینه آب انبار ازآب پربود .

به نقل شفاهی این آب انبار توسط یک زرتشتی که فرزندی نداشته احداث شده ودر مجاورت آن یک باغ سه هزار متری نیز برای نگهداری و بهداشت آب انبار وقف نموده است .

ورودی های آب انبار با آجر تزیین شده و هر ورودی ۲۳ پله دارد .

.

 

  • منبع خبر : رستاق نیوز